افزایش فروش آپارتمانهای مسکونی در ترکیه طی ماه ژوئن 2021

فروش آپارتمانهای مسکونی در ترکیه طی ماه ژوئن 2021 شاهد افزایش 127% درصدی بوده، بطوریکه تعداد آپارتمانهای فروخته شده بیش از 134 هزار عدد رسیده است.

افزایش فروش آپارتمانهای مسکونی در ترکیه طی ماه ژوئن 2021
1,532
2021-07-14 اخرین بروزرسانی 2021-07-28

افزایش فروش آپارتمانهای مسکونی در ترکیه طی ماه ژوئن 2021

تعداد فروش آپارتمانهای مسکونی طی ماه ژوئن سال جاری بیش از 134 هزار آپارتمان مسکونی در تمامی نواحی ترکیه بوده است. استانبول بیشترین فروش آپارتمانهای مسکونی مختلف را (نوساز، دست دوم و رهنی) در مقایسه با دیگر ایالت های ترکیه به خود اختصاص داد.

افزایش فروش دو برابری آپارتمانهای مسکونی در ترکیه طی ماه ژوئن

بر اساس ارقام منتشر شده توسط سازمان آمار ترکیه (TÜİK)، فروش آپارتمان های مسکونی در سراسر ترکیه طی ماه ژوئن سال جاری، بالغ بر 134 هزار و 731 عدد بوده که در مقایسه با فروش ماه مشابه سال گذشته شاهد افزایش 127٪ درصدی بوده است. استانبول با فروش 25هزار و 833 آپارتمان در بین تمامی ایالت های ترکیه بیشترین فروش را به خود اختصاص داد. این میزان فروش 19،2% درصد از فروش آپارتمان مسکونی در سراسر ترکیه است.

آنکارا، پایتخت ترکیه با فروش 13هزار و 401 آپارتمان مسکونی در جایگاه دوم قرار گرفت. این مقدار فروش از آپارتمان های مسکونی معادل 9.9٪ درصد از کل فروش آپارتمان در سراسر ترکیه طی ماه ژوئن 2021 بوده است. ایالت ازمیر با فروش 7 هزار و 522 آپارتمان در جایگاه سوم قرار گرفت و 5.6% درصد از فروش کل آپارتمان در سراسر ترکیه را به خود اختصاص داد. در مورد ایالت هایی که کمترین درصد فروش آپارتمان را طی ماه ژوئن 2021 شاهد بوده اند، ایالت حکاری با فروش 12 آپارتمان در صدر لیست قرار گرفت و پس از آن ایالت اردهان با فروش 32 آپارتمان و ایالت بایبورت با فروش 64 آپارتمان در رده دوم و سوم قرار گرفتند.

فروش آپارتمان های مسکونی در ترکیه

فروش آپارتمانهای مسکونی: بیش از 40 هزار آپارتمان در مرحله اول به فروش رفته است

براساس داده های صادر شده از سازمان آمار ترکیه، تعداد آپارتمان های نوساز فروخته شده طی ماه ژوئن سال 2021 در سراسر ترکیه، به 40هزار و 92عدد رسیده است. این میزان فروش 29.8% درصد از کل فروش آپارتمان های مسکونی در ترکیه بوده است. استانبول با فروش 6هزار و 772 واحد مسکونی مرتبه اول را در میان تمامی ایالتهای ترکیه به خود اختصاص داد. مرتبه دوم از آن ایالت آنکارا بود که 2 هزار و 647 آپارتمان مسکونی نوساز را به فروش رسانده است. ازمیر نیز با فروش 2 هزار و 128 آپارتمان مسکونی نوساز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

رتبه
ایالت
فروش آپارتمان های مسکونی نوساز طی ماه ژوئن 2021  
درصد فروش عمومی آپارتمانهای مسکونی نوساز
1
استانبول
6 هزار و772 آپارتمان مسکونی
16.9 %
2
آنکارا
2هزار و 647 آپارتمان مسکونی
6.6 %
3
ازمير
2هزار و 128 آپارتمان مسکونی
5.3 %

در مورد فروش آپارتمانهای مسکونی دست دوم در سراسر ترکیه، طی ماه ژوئن سال جاری (2021)، 94هزار و 639 آپارتمان به فروش رفته که این میزان فروش 70.2% درصد از کل فروش آپارتمان در سراسر ترکیه است. استانبول با فروش 19 هزار و 61 آپارتمان دست دوم، جایگاه نخست را از نظر فروش آپارتمانهای دست دوم به خود اختصاص داد. آنکارا با فروش 10 هزار و 754 و ازمیر با فروش 5 هزار و 394 آپارتمان دست دوم، به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

رتبه
ایالت
فروش آپارتمانهای مسکونی کارکرده طی ماه ژوئن 2021  
درصد فروش آپارتمانهای مسکونی کارکرده
1
استانبول
19 هزار و61 آپارتمان مسکونی
20.1 %
2
آنکارا
10 هزار و754 آپارتمان مسکونی
11.4 %
3
ازمير
5 هزار و394 آپارتمان مسکونی
5.7 %

فروش آپارتمانهای مسکونی:" بیش از 28 هزار آپارتمان رهنی در ماه ژوئن 2021 به فروش رفته است

طی ماه ژوئن 2021، بالغ بر 28 هزار و 878 عدد آپارتمان مسکونی رهنی به فروش رفته که 21.4% درصد از کل فروش آپارتمان های مسکونی را به خود اختصاص داده است. استانبول در میان دیگر ایالت های ترکیه، با فروش بیش از 6 هزار و 217 آپارتمان مسکونی رهنی، بیشترین فروش را به خود اختصاص داد. از طرف مقابل ایالت حکاری نیز با فروش دو آپارتمان مسکونی رهنی، کمترین فروش این دست از آپارتمانها را در تمامی ترکیه به خود اختصاص داد.

الضمان الحكومي فارسي الضمان الحكومي فارسي

در ماه ژوئن 2021، تعداد 105 هزار و 853 آپارتمان مسکونی غیر رهنی در ترکیه به فروش رفته است. استانبول با فروش 19 هزار و 616 عدد از این نوع آپارتمانها، جایگاه نخست را در میان تمامی ایالتهای ترکیه به خود اختصاص داد. مرتبه دوم نیز از آنِ آنکارا بود، با فروش 9 هزار و 412 آپارتمان مسکونی غیر رهنی.

مرتبه سوم نیز از آنِ ایالت ازمیر بود، با فروش 5 هزار و 714 آپارتمانِ بدون رهن. ایالت حکاری نیز با فروش تنها 10 آپارتمانِ بدون رهن، کمترین فروش این نوع آپارتمانها را ترکیه به خود اختصاص داد.

آپارتمان های مسکونی در ترکیه

 

ویرایش: شرکت املاک و مستغلات امتلاك©

منبع: خبرگزاری إخلاص

آیا این موضوع را پسندیدید؟ شما می توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

منتخب امتلاک
املاک و مستغلات ترکیه با افزایش 29.2 % درصدی قیمت، در جهان پیشتاز بوده اند

بر اساس پژوهشهای شرکت نایت فرانک فرانسه که در زمینه مشاوره املاک فعالیت می کند، املاک و مستغلات ترکیه با افزایش 29.2 درص...

2021-09-16
246
فروش مسكن به خارجی ها در ترکیه طی ماه اوت، بیشترین میزان فروش ماهانه را در سال 2021 ثبت کرده است

بر اساس داده های صادر شده از اداره آمار ترکیه، فروش خانه به خارجی ها در ترکیه، طی ماه آگوست (اوت) سال جاری (2021) بالغ ب...

2021-09-15
522

سیاست حفظ حریم خصوصی

ما از کوکی‌ها استفاده می کنیم تا بهترین امکان کاربری را به شما ارائه دهیم. درباره نحوه استفاده از آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید