پیشبینی می شود تا پایان سال 2021، رکورد جدیدی در فروش املاک و مستغلات ترکیه ثبت شود

فروش املاک و مستغلات ترکیه به خارجی ها طی هفت ماه نخست سال جاری (2021) اعداد بی سابقه ای را ثبت کرده است. پیشبینی می شود تا پایان سال جاری شاهد افزایش فروش و ثبت رکورد جدیدی باشیم.

پیشبینی می شود تا پایان سال 2021، رکورد جدیدی در فروش املاک و مستغلات ترکیه ثبت شود
760
2021-08-25 اخرین بروزرسانی 2021-09-21

پیشبینی می شود تا پایان سال 2021، رکورد جدیدی در فروش املاک و مستغلات ترکیه ثبت شود

آغاز تقاضای خارجی برای خرید املاک و مستغلات ترکیه، از همان زمان اعلام قانون معامله به مثل در ترکیه بود که در اواسط سال 2012 تصویب شد. این تقاضا با تسهیلات و مشوق های مختلفی که دولت ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته بود، روبه فزونی نهاد. مهمترین مشوق دولت ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی، اعطای تابعیت این کشور در ازای سرمایه گذاری ملکی بود که دراوایل سال 2017 تصویب گردید.

بعد از تصویب قانون اعطای تابعیت ترکیه در ازای خرید ملک، این قانون در سپتامبر سال 2018 اصلاح گردید. پیشتر اخذ تابعیت ترکیه در ازای خرید ملک یا املاکی به ارزش یک میلیون دلار میسر بود، لیکن در سال 2018 این مبلغ به 250 هزار دلار کاهش یافت. این اصلاح نقطه تحول بسیار مهمی در افزایش تقاضای سرمایه گذاران خارجی جهت خرید املاک و مستغلات ترکیه بوده است. فروش املاک و مستغلات ترکیه بعد از سال مذکور، سالانه شاهد افزایش چشمگیری بوده است. آخرین رکورد این فروشها به هفت ماه نخست سال جاری (2021) باز می گردد.

فروش آپارتمانهای مسکونی به خارجی ها از سال 2012 تا پایان ماه هفتم سال 2021، بالغ بر 242 هزار و 334 آپارتمان مسکونی بوده است.

رکوردی جدید در فروش (املاک و مستغلات ترکیه) طی هفت ماه نخست سال 2021

فروش آپارتمان های مسکونی به اتباع خارجی طی هفت ماه نخست امسال، بیشترین میزان فروش در تمامی هفت ماه اول تاریخ فروش املاک و مستغلات ترکیه به خارجیان بوده است. بنا بر آمارهای رسمی کشور ترکیه طی مدت مذکور، 24 هزار و 983 آپارتمان مسکونی به خارجی ها فروخته شده است. این میزان فروش طی هفت ماه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (2020) شاهد افزایش  46.93 درصدی بوده است.

استانبول در فروش املاک و مستغلات به خارجی ها درصدر تمامی ایالتهای ترکیه قرار گرفت:

در مورد بیشترین میزان فروش املاک و مستغلات ترکیه به اتباع خارجی، طی هفت ماه نخست سال جاری، ایالت استانبول با فروش 12 هزار و 59 آپارتمان مسکونی، در صدر پرفروش ترین ایالت ترکیه قرار گرفت. بعد از استانبول، آنتالیا با فروش 4 هزار و 921 واحد آپارتمانی در جایگاه دوم نشست و جایگاه سوم به ایالت آنکارا اختصاص یافت که طی هفت ماه سال جاری بالغ بر یک هزار و 588 واحد آپارتمان در آن به فروش رفته است.

مالکیت املاک در ترکیه

ارقام مربوط به فروش آپارتمان های مسکونی به اتباع خارجی در ایالت های مختلف ترکیه، طی هفت ماه نخست سال 2021، به شرح زیر است:

ایالت
تعداد آپارتمانهای فروخته شده به خارجی ها در ماه جولای (ژوئیه) سال 2020
تعداد آپارتمانهای فروخته شده به خارجی ها در ماه جولای (ژوئیه) سال 2021
میزان فروش آپارتمانهای مسکونی به خارجی طی هفت ماه نخست سال 2020
میزان فروش آپارتمانهای مسکونی به خارجی ها طی هفت ماه نخست سال 2021
استانبول
104 آپارتمان مسکونی
1951 آپارتمان مسکونی
7948 آپارتمان مسکونی
12059 آپارتمان مسکونی
آنتالیا
615 آپارتمان مسکونی
931 آپارتمان مسکونی
3323 آپارتمان مسکونی
4921 آپارتمان مسکونی
آنکارا
230 آپارتمان مسکونی
312 آپارتمان مسکونی
1194 آپارتمان مسکونی
1588 آپارتمان مسکونی
مرسين
101 آپارتمان مسکونی
217 آپارتمان مسکونی
480 آپارتمان مسکونی
1168 آپارتمان مسکونی
بورسا
75 آپارتمان مسکونی
158 آپارتمان مسکونی
524 آپارتمان مسکونی
683 آپارتمان مسکونی
ساكاريا
51 آپارتمان مسکونی
128 آپارتمان مسکونی
333 آپارتمان مسکونی
519 آپارتمان مسکونی
يالوا
88 آپارتمان مسکونی
122 آپارتمان مسکونی
520 آپارتمان مسکونی
706 آپارتمان مسکونی
سامسون
68 آپارتمان مسکونی
105 آپارتمان مسکونی
393 آپارتمان مسکونی
441 آپارتمان مسکونی
كوجالی
28 آپارتمان مسکونی
 102 آپارتمان مسکونی
158 آپارتمان مسکونی
349 آپارتمان مسکونی
ترابزون
30 آپارتمان مسکونی
88 آپارتمان مسکونی
181 آپارتمان مسکونی
334 آپارتمان مسکونی
ایالت های دیگر
409 آپارتمان مسکونی
381 آپارتمان مسکونی
1949 آپارتمان مسکونی
2215 آپارتمان مسکونی
مجموع
2741 آپارتمان مسکونی
4495 آپارتمان مسکونی
17003 آپارتمان مسکونی
24983 آپارتمان مسکونی

عراقی ها در میان تمام اتباع خارجی، بیشترین آپارتمانهای مسکونی را خریداری کرده اند:

پیرامون دسته بندی ملیتهایی که طی هفت ماه نخست سال جاری (2021) بیشترین میزان خرید آپارتمانهای مسکونی را به خود اختصاص داده اند، شهروندان کشور عراق در صدر قرار گرفتند. عراقی ها طی این مدت 3 هزار و 731 آپارتمان مسکونی خریداری کرده اند. مرتبه دوم به ایرانی ها اختصاص یافت که 3 هزار و 689 واحد آپارتمانی خرید نموده اند. بعد از ایرانی ها روسی ها بودند که با خرید دو هزار و 124 واحد آپارتمانی در جایگاه سوم قرار گرفتند.

مجمع أتاكوي بالفارسي مجمع أتاكوي بالفارسي

اعداد و ارقام مربوط به بیست ملیت برتر خارجی، که بیشترین میزان خرید آپارتمانهای مسکونی را طی هفت ماه نخست سال جاری به خود اختصاص داده اند، به شرح زیر است:

مرتبه
ملیت خارجی
فروش آپارتمان های مسکونی در ماه جولای سال 2020
فروش آپارتمانهای مسکونی در ماه جولای سال 2021
فروش آپارتمان های مسکونی طی هفت ماه نخست سال 2020
فروش آپارتمانهای مسکونی طی هفت ماه نخست سال 2021
1
عراقی ها
388 آپارتمان مسکونی
712 آپارتمان مسکونی
2747 آپارتمان مسکونی
3731 آپارتمان مسکونی
2
ایرانی ها
540 آپارتمان مسکونی
619 آپارتمان مسکونی
3168 آپارتمان مسکونی
3689 آپارتمان مسکونی
3
روسی ها
154 آپارتمان مسکونی
365 آپارتمان مسکونی
1081 آپارتمان مسکونی
2124 آپارتمان مسکونی
4
افغانیها
149 آپارتمان مسکونی
229 آپارتمان مسکونی
955 آپارتمان مسکونی
1506 آپارتمان مسکونی
5
آلمانیها
143 آپارتمان مسکونی
198 آپارتمان مسکونی
552 آپارتمان مسکونی
924 آپارتمان مسکونی
6
کویتیها
36 آپارتمان مسکونی
189 آپارتمان مسکونی
333 آپارتمان مسکونی
609 آپارتمان مسکونی
7
قزاقستانیها
64 آپارتمان مسکونی
166 آپارتمان مسکونی
360 آپارتمان مسکونی
953 آپارتمان مسکونی
8
آمریکاییها
31 آپارتمان مسکونی
153 آپارتمان مسکونی
188 آپارتمان مسکونی
698 آپارتمان مسکونی
9
آذربایجانیها
115 آپارتمان مسکونی
127 آپارتمان مسکونی
546 آپارتمان مسکونی
720 آپارتمان مسکونی
10
اکراینیها
93 آپارتمان مسکونی
106 آپارتمان مسکونی
366 آپارتمان مسکونی
591 آپارتمان مسکونی
11
یمنیها
70 آپارتمان مسکونی
103 آپارتمان مسکونی
544 آپارتمان مسکونی
700 آپارتمان مسکونی
12
اردنیها
63 آپارتمان مسکونی
102 آپارتمان مسکونی
493 آپارتمان مسکونی
538 آپارتمان مسکونی
13
سویدیها
34 آپارتمان مسکونی
99 آپارتمان مسکونی
195 آپارتمان مسکونی
393 آپارتمان مسکونی
14
مصریها
40 آپارتمان مسکونی
97 آپارتمان مسکونی
337 آپارتمان مسکونی
561 آپارتمان مسکونی
15
فلسطینی ها
60 آپارتمان مسکونی
81 آپارتمان مسکونی
439 آپارتمان مسکونی
615 آپارتمان مسکونی
16
لبنانی ها
55 آپارتمان مسکونی
74 آپارتمان مسکونی
276 آپارتمان مسکونی
446 آپارتمان مسکونی
17
قطریها
18 آپارتمان مسکونی
65 آپارتمان مسکونی
159 آپارتمان مسکونی
246 آپارتمان مسکونی
18
پاکستانی ها
17 آپارتمان مسکونی
65 آپارتمان مسکونی
191 آپارتمان مسکونی
499 آپارتمان مسکونی
19
انگلیسی ها
69 آپارتمان مسکونی
63 آپارتمان مسکونی
339 آپارتمان مسکونی
433 آپارتمان مسکونی
20
جزایریها
18 آپارتمان مسکونی
55 آپارتمان مسکونی
195 آپارتمان مسکونی
259 آپارتمان مسکونی

پیشبینی می شود تا پایان سال 2021 آپارتمانهای مسکونی خریداری شده توسط خارجی ها به آستانه 50 هزار واحد برسد:

عمر فاروک اکبال، رئیس انجمن توسعه املاک و مستغلات خارج از کشور، پیرامون آمار فروش املاک و مستغلات ترکیه به خارجی ها عرض کرد:

"بخش املاک و مستغلات در ترکیه طی سال گذشته، با غلبه بر بحران کرونا، موفق شده است از همه رقبای خود پیشی بگیرد. این بخش امسال نیز توانسته است رکوردهای جدیدی را در فروش به خارجی ها ثبت کند "

اکبال در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت:

"ما در سال 2019 با فروش 45 هزار و 483 واحد آپارتمانی، توانستیم به بالاترین رکورد فروش دست یابیم. انتظار می رود طی سال جاری بتوانیم این رکورد را به 50 هزار آپارمان برسانیم و شاهد رکورد جدیدی باشیم."

چرا خارجی ها جذب املاک و مستغلات ترکیه می شوند؟

اکبال در مورد دلایلی که باعث جذب سرمایه گذاران خارجی به ترکیه شده است، افزود:

"اعطای شهروند ترکیه به اتباع خارجی در ازای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات این کشور، میراث تمدنی و فرهنگی، زیرساخت های مستحکم و پیشرفته، تنوع جغرافیایی و اقلیمی و برآورده کردن امیدها و انتظارات سرمایه گذاران، همه و همه باعث شده است که این کشور به یکی از مهمترین مراکز جذب سرمایه گذاری نزد خارجی ها تبدیل شود.

اکبال افزود

 "هر دسته از سرمایه گذاران خارجی بنا به دلایل خاص خود وارد ترکیه شده و به سرمایه گذاری در آنجا پرداخته اند. به عنوان نمونه شهروندان کشورهای آسیایی به خاطر اشتراکات فرهنگی تمایل دارند در ترکیه سرمایه گذاری کنند. چینی ها احساس می کنند که در ترکیه از آزادی بیشتری برخوردارند و با آسودگی خاطر می توانند به سفر و تجارت در تمامی نقاط جهان بپردازند. ایرانی ها نیز به خاطر امنیت و آرامش بیشتر در اینجا سرمایه گذاری می کنند... به اختصار باید گفت: هر کسی که به سمت ترکیه کشیده می شود، اهداف و دلایل خاص خود را دارد".

فروش املاک و مستغلات ترکیه به خارجی ها

 

ویرایش: شرکت املاک و مستغلات امتلاک©

منبع: املاك كوليسی + TÜİK

آیا این موضوع را پسندیدید؟ شما می توانید هم اکنون آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

منتخب امتلاک
با حمایت شرکت املاک و مستغلات امتلاک/ انجمن توسعه املاک و مستغلات خارج از کشور (GİGDER) برنامه استراتژیک خود را تا سال 2025 اعلام می کند

انجمن توسعه املاک خارج از کشور (GİGDER) با حمایت شرکت املاک و مستغلات امتلاک، برنامه استراتژیک خود را تا سال 2025 اعلام...

2021-07-07
2,264
کسی که در زمینه املاک و مستغلات در ترکیه سرمایه گذاری می کند، چه وقت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود؟

دولت ترکیه معافیت مالیاتی ویژه ای برای سرمایه گذاران خارجی در زمینه املاک و مستغلات در نظر گرفته است. با شرایط استفاده ا...

2021-07-06
2,623

سیاست حفظ حریم خصوصی

ما از کوکی‌ها استفاده می کنیم تا بهترین امکان کاربری را به شما ارائه دهیم. درباره نحوه استفاده از آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید