انواع اقامت ترکیه و دلایل رد درخواست اقامت

راهنمای جامع انواع اقامت ترکیه، مهمترین اطلاعات در این زمینه، چگونگی دریافت و تمدید اقامت و دلایل رد، لغو و یا عدم تمدید آن.

انواع اقامت ترکیه و دلایل رد درخواست اقامت
58,207
2022-09-21

فهرست مطالب

انواع اقامت ترکیه کدامند؟

دانستنیهایی ارزشمند در مورد مهمترین مشکلاتی که یک شهروند خارجی در خاک ترکیه با آنها مواجه می شود.

مجوز اقامت در ترکیه

اخذ مجوز اقامت در ترکیه با توجه به نوع اقامت و دلیل آن، متفاوت است. انواع اقامت ترکیه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • اقامت کوتاه مدت.
 • اقامت خانوادگی.
 • اقامت دانشجویی.
 • اقامت بلند مدت (اقامت دائم ترکیه).
 • اقامت بشر دوستانه (اقامت انسانی ترکیه).
 • اقامت قربانیان قاچاق انسان.
 

دلایل رد کردن درخواست اقامت در ترکیه

1. اقامت کوتاه مدت ترکیه

این نوع اقامت در ترکیه مشمول بندهای 31 تا 33 از قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، به شماره 6458 می شود. همچنین در دو ماده 28 و 29 از آیین نامه اجرایی مربوط به اجرای قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، به این نوع  اقامت تصریح شده است.

اقامت کوتاه مدت ترکیه شامل چه کسانی می شود؟

 1. اتباع خارجی که به منظور انجام تحقیقات عملی به ترکیه آمده اند: موضوع یا تحقیقات علمی این افراد باید به تایید وزارت ترکیه رسیده تا از طرف این وزارت مجوز برای آنها صادر شود. در صورتی که این افراد از طرف وزارتخانه ها یا نهادهای مشخصی معرفی نشده و مستقلا تحقیقات خود را شروع کرده باشند، باید سند یا مدرک مربوط به تحقیقات علمی خود را ارائه دهند.
 2. اتباع خارجی که در ترکیه دارای ملک هستند: ملک مورد نظر باید مسکونی باشد، تا شخص مالک بتواند جهت اخذ مجوز اقامت در ترکیه، اقدام کند. شایان ذکر است با اثبات حق اقامت مالک، تمام اعضای خانواده وی نیز می توانند از این اقامت بهره مند شوند.
 3. خارجیانی که در صدد کار، تأسیس شرکت و یا انجام فعالیت های تجاری در خاک ترکیه هستند. کسانی که می خواهند اقامت بیش از سه ماه را دریافت کنند، ارائه دعوت نامه از طرف شرکت و یا اشخاصی که با آنها کار می کنند، الزامی است.
 4. اتباع خارجی که در ترکیه دوره آموزش حرفه ای را می گذرانند: در این مورد، مدت اقامت با توجه به نوع، مدت و محل آموزش تعیین می شود. مدت اقامت با توجه به مدت دوره آموزشی به متقاضی ارائه می گردد.
 5. اتباع خارجی که برای مقاصد آموزشی به ترکیه می آیند: طبق توافق نامه هایی که جمهوری ترکیه با شماری از کشورهای خارجی منعقد کرده، برخی از دانشجویان کشورهای دیگر جهت ادامه تحصیل می توانند وارد خاک ترکیه شوند. این دانشجویان هنگام درخواست مجوز اقامت، باید تمامی مستندات و مدارک مربوط به ادامه تحصیل یا اهداف آموزشی خود در خاک ترکیه را به همراه داشته باشند. مجوز اقامت صادر شده برای این افراد با توجه به مدت زمان برنامه آموزشی آنها در خاک ترکیه است. این افراد از روز ثبت نام تا سه ماه می توانند جهت اخذ بیمه درمانی در کشور ترکیه اقدام کنند، لذا داشتن بیمه درمانی تا سه ماه اول برای آنها اجباری نخواهد بود.
 6. اتباع خارجی که با اهداف گردشگری در خاک ترکیه اقامت می کنند: در این صورت متقاضی (اقامت توریستی) باید اطلاعاتی را در مورد (محل گردشگری، مدت زمان آن و ...) ارائه کند. بعد از ارائه اطلاعات، درخواست وی مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر اساس این ارزیابی اجازه اقامت به وی داده می شود.
 7. بیمارانی که برای درمان به ترکیه می آیند: اعم از اینکه به صورت شخصی و یا از طرف دولت آمده باشند. البته اخذ مجوز اقامت در این صورت منوط به این است که بیماری این افراد تهدیدی علیه امنیت و سلامت عمومی کشور نباشد. ارائه مدارک و مستندات مربوط به بیماری ضروری است. همچنین این افراد باید مدارکی ارائه کنند که بر اساس آن بتوانند ثابت کنند توان پرداخت هزینه های درمان در کشور ترکیه را دارند. از این افراد بیمه درمانی مطالبه نمی شود. صدور مجوز اقامت برای این اشخاص با توجه به مدت درمان آنها تعیین می شود. بر اساس توافقنامه بهداشتی که کشور ترکیه با برخی کشورها منعقد کرده، بیماران متقاضی درمان در خاک ترکیه، می توانند دو همراه با خود داشته باشند. به این دو همراه نیز اقامت داده می شود، مگر در صورتی که بر اساس مفاد توافقنامه منعقد شده بین دو کشور ، اسمی از همراه به میان نیامده باشد. در هر صورت در این باره بر اساس مفاد ماده 14 قانون عمومی خدمات بهداشتی، به شماره 3359 عمل می شود که بر اساس آن: همراهان بیمار نباید بیشتر از دو نفر باشند و هر دو نفر نیز باید بیمه درمانی داشته باشند.
 8. اتباع خارجی که بنا به درخواست یا تصمیم یک مؤسسه عمومی یا قضایی در ترکیه اقامت دارند: در این مورد، مدت مجوز اقامت با توجه به مدت تعیین شده در درخواست مذکور، تعیین خواهد شد.
 9. اتباع خارجی که پس انقضای مدت اقامت خانوادگی یا باطل شدن شرایط آن، می توانند از اقامت کوتاه مدت ترکیه بهره مند شوند.
 10. شهروندان خارجی که در دوره های زبان ترکی، در یک مؤسسه آموزشی ثبت نام کرده اند: مؤسسه آموزشی مذکور باید دارای مجوز رسمی از طرف وزارت آموزش و پرورش ترکیه باشد. مجوز اقامت در این صورت تنها دو بار به متقاضیان داده می شود.
 11. شهروندان خارجی که تحت حمایت مؤسسات و ارگانهای دولتی، در دوره ها یا فعالیت های آموزشی مختلف شرکت کرده اند. اقامتی که در این صورت به این عزیزان داده می شود، بیشتر از یک سال نخواهد بود. این افراد همچنین نیازی به ارائه گزارش وضعیت مادی ندارند. در صورتیکه این افراد از طرف ارگانها و یا مؤسسات دولتی، طی دوره آموزش، بیمه شده باشند، نیازی به بیمه شدن در خاک ترکیه ندارند.
 12. اتباع خارجی که تحصیلات تکمیلی خود را در خاک ترکیه گذرانده اند. به این افراد، صرفا یک بار اقامت یک ساله داده می شود؛ مشروط بر اینکه حداکثر شش ماه بعد از فارغ التحصیلی جهت اخذ مجوز اقامت، درخواست داده باشند.
 13. شهروندان خارجی که در ترکیه کار نمی کنند: افرادی نیز که در کشور ترکیه کار نمی کنند، لیکن میزان سرمایه گذاری آنها در کشور، به حد مطلوبی که شورای وزیران تعیین کرده است، می رسد، می توانند از اقامت پنج ساله کشور ترکیه بهره مند شوند. این اقامت شامل شخص متقاضی، خانواده و تمامی فرزندان وی که به سن بلوغ نرسیده اند، می شود. این تصمیم به منظور تشویق سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در خاک ترکیه اتخاد شده است.
 14. شهروندان جمهوری قبرص شمالی نیز می توانند از اقامت پنج ساله کشور ترکیه بهره مند شوند.

 

الجنسية التركية فارسي الجنسية التركية فارسي

مدت اقامت کوتاه مدت ترکیه چقدر است؟

مدت اقامت کوتاه مدت ترکیه، حداکثر دو سال است، به استثنای شهروندان خارجی مشمول بندهای 13 و 14.

شرایط اخذ اقامت کوتاه مدت ترکیه

شرایط لازم برای اعطای اقامت کوتاه مدت، در ماده 32 قانون اتباع خارجی مشخص شده است. این شرایط عبارتند از:

 • ارائه اطلاعات و مدارکی که هدف شما از اقامت در ترکیه را نشان دهد.
 • متقاضی از افرادی نباشد که مشمول ماده هفتم قانون اتباع خارجی می شوند؛ این افراد عبارتند از:
 • افرادی که گذرنامه، سند و یا مدرک دیگری که حکم گذرنامه را دارد، در اختیار نداشته باشند. یا کسانی که روادید و یا برگه معافیت از روادید را در اختیار ندارند. همچنین کسانی که مجوز کار ندارند و یا کسانی که ثابت شده است مدارک و مستندات خود را جعل کرده اند. تمام این افراد مشمول ماده هفتم اتباع خارجی بوده و اقامت کوتاه مدت برای آنها صادر نمی شود.
 • کسانی که اعتبار تاریخ ویزا و یا برگه معافیت ویزا و یا اجاره اقامت آنها در گذرنامه، بیشتر از شصت روز نباشد.
 • افرادی که ممنوع الورود به خاک ترکیه هستند.
 • متقاضیان باید اطلاعات مربوط به آدرس محل اقامت خود در کشور ترکیه را، ارائه دهند.

دلایل رد و عدم تمدید اقامت کوتاه مدت در ترکیه

در صورت وجود هر یک از حالات زیر، اقامت کوتاه مدت ترکیه رد و یا لغو شده و همچنین امکان تمدید آن وجود نخواهد داشت:

 • عدم احراز یکی یا برخی از شرایط مورد نیاز جهت اخذ اقامت کوتاه مدت.
 • در صورتی که ثابت شود مجوز اقامت صادر شده برای شخص، در راستای اهدافی غیر از اهداف صدور مجوز اقامت استفاده شده است.
 • در صورتی که حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور وجود داشته باشد.
 • نقض مدت زمان لازم جهت اقامت در خارج از ترکیه برای خارجیانی که قبلا وارد ترکیه شده اند.

2. اقامت خانوادگی

این نوع اقامت در ترکیه مشمول بندهای 34 تا 37 از قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، می شود. همچنین در دو ماده 30 و 34 از آیین نامه اجرایی مربوط به اجرای قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، به این نوع  اقامت تصریح شده است.

اقامت توریستی ترکیه

اتباع خارجی که حق اخذ اقامت خانوادگی ترکیه را دارند، کدامند؟

اقامت خانوادگی مشمول آن دسته از شهروندان خارجی می شود که مشمول ماده 28، از قانون شهروندی ترکیه به شماره 5901 هستند (افرادی که با تابعیت ترکیه متولد شده (در کشور ترکیه به دنیا آمده و تابعیت ترکیه ای دارند) ولی با مجوز رسمی از کشور خارج شده اند و تابعیت خود را به دلیل خروج از کشور از دست داده اند و هنوز هم با آنها به عنوان یک شهروند ترکیه رفتار می شود). از جمله اتباع خارجی که مشمول این قانون می شوند، افرادی هستند که یکی از انواع مجوزهای اقامت ترکیه را دریافت کرده اند. همچنین پناهندگان و افرادی که در شرایط حفاظت استثنایی قرار دارند، نیز مشمول این نوع اقامت خواهند شد. منظور از شرایط حفاظت استثنائی کسانی هستند که شرایط پناهندگی را ندارند اما بازگشت آنها به کشورشان تهدیدی برای آنهاست. اقامت خانوادگی برای این افراد شامل همسر خارجی و فرزندان زیر سن بلوغ نیز خواهد شد.  

با مطالعه مقاله " سرمایه گذاری و اخذ شهروندی ترکیه" در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید.

در صورتیکه فرد خارجی، دارای چند همسر باشد، درخواست اقامت خانوادگی وی، تنها برای یکی از همسران ایشان صادر می شود؛ لیکن تمامی فرزندان این شخص (از تمام همسران او) مشمول اقامت خانوادگی خواهند شد. در صورتیکه حضانت و سرپرستی بچه ها بر عهده مادرِ در قیدِ حیات باشد، کسب رضایت او جهت اخذ اقامت برای فرزندان، الزامی است. تمامی فرزندان زیر 18 سالی که از مجوز اقامت ترکیه برخوردارند، از حق تحصیل در مؤسسات آموزشی ترکیه برخوردار خواهند بود و نیازی به اخذ مجوز اقامت دانش آموزی و با دانشجویی ندارند.

اتباع خارجی که قبلاً مجوز اقامت خانوادگی دریافت کرده اند، می توانند در موارد زیر برای اقامت کوتاه مدت ترکیه درخواست دهند:

 • در صورتیکه زوجه با یک شهروند ترکیه ای ازدواج کرده باشد و این ازدواج نهایتا به طلاق کشیده باشد، در این صورت می توان درخواست اقامت خانوادگی را به اقامت کوتاه مدت تغییر داد، مشروط بر اینکه طرفین حداقل به مدت سه سال در ترکیه زندگی کرده باشند (در صورت اثبات خشونت خانوادگی با حکم قضایی، اقامت سه ساله در ترکیه الزامی نیست).
 • در صورتیکه شخص دارای اقامت خانوادگی باشد، لیکن طی مدت اقامت خود در ترکیه وفات کند، در این صورت خانواده وی می تواند برای اخذ اجازه اقامت کوتاه مدت اقدام کنند.
 • اتباع خارجی که به سن 18 سالگی رسیده اند و پیشتر حداقل به مدت سه سال، دارای مجوز اقامت خانوادگی بوده اند، می توانند جهت اخذ اقامت کوتاه مدت اقدام کنند.

مدت اقامت خانوادگی ترکیه چقدر است؟

مدت مجوز اقامت خانوادگی در هر بار، بیش از سه سال نخواهد بود.

مدت اقامت خانوادگی، نمی تواند از مدت اقامت اسپانسر (شخصی که اقامت خانوادگی در اصل به خاطر او داده می شود) بیشتر باشد.

شرایط اعطای اقامت خانوادگی ترکیه کدامند؟

شرایط اعطای اقامت خانوادگی، همان شرایط مندرج در ماده 35 قانون اتباع خارجی است که عبارتند از:

وجود تمام شرایط در متقاضی، از جمله:

داشتن بیمه درمانی برای تمام اعضای خانواده.

متقاضی باید دارای درآمد کافی و مناسب باشد، بطوریکه سهم هر یک از اعضای خانواده، نباید کمتر از یک سوم حداقل دستمزد در کشور ترکیه باشد.

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از طرف متقاضی و برخورداری از اخلاق و منش متعادل، بطوریکه ظرف پنج سال گذشته مرتکب جرم یا رفتارهای ناشایستی نشده باشد که موجب برهم زدن نظام خانواده باشد.

متقاضی باید حداقل به مدت یکسال در ترکیه زندگی کرده باشد، با ارائه آدرس دقیق محل زندگی.

وجود شرایط لازم در خانواده و ارائه دلایل کافی پیرامون دلیل اقامت، همچون:

ارائه مدارک و مستنداتی که نوع رابطه و خویشاوندی متقاضی را با خانواده ثابت کند.

اثبات اینکه متقاضی با خانواده خود زندگی می کند و یا اینکه قصد دارد زیر یک سقف با آنها زندگی کند.

همسر متقاضی باید بیشتر از 18 سال سن داشته باشد.

دلایل رد درخواست اقامت خانوادگی در ترکیه

در صورت تحقق حالات زیر، اقامت خانوادگی رد و یا ملغی شده و در صورت به پایان رسیدن مدت آن، امکان تمدید وجود نخواهد داشت:

 • عدم احراز یکی یا برخی از شرایط مورد نیاز جهت اخذ اقامت خانوادگی.
 • در صورتی که ثابت شود مجوز اقامت خانوادگی صادر شده، در راستای اهدافی غیر از اهداف صدور مجوز اقامت بوده است.
 • در صورتی که حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور وجود داشته باشد.

3. اقامت دانشجویی ترکیه

این نوع اقامت در ترکیه مشمول بندهای 38 تا 41 از قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، می شود. همچنین در دو ماده  35  و 39 از آیین نامه اجرایی مربوط به اجرای قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، به این نوع  اقامت تصریح شده است.

اقامت کوتاه مدت ترکیه

کسانی که می توانند از اقامت دانش آموزی و دانشجویی ترکیه بهره مند شوند

 • دانش آموزانی که در مراحل اول و دوم تحصیلی بوده و مجوز اقامت خانوادگی ندارند (پیشتر اشاره کردیم که اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت خانوادگی هستند، می توانند بدون اخذ اقامت دانش آموزی یا دانشجویی، تا سن 18 سالگی در ترکیه ادامه تحصیل دهند. پس از رسیدن به سن 18 سالگی، جهت ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل، نیازمند اخذ اقامت دانشجویی می باشند).
 • دانشجویان خارجی که در یکی از مؤسسات آموزشی وابسته به شورای عالی آموزش و پرورش برای تحصیل در مقطع لیسانس یا فوق لیسانس و یا تخصص پزشکی و غیره، ثبت نام می کنند. این اشخاص می توانند جهت اخذ مجوز اقامت دانشجویی اقدام کنند. بعد از اخذ این مجوز، همچنین می توانند برای خانواده خود (همسر و فرزندان) نیز مجوز اقامت دانشجویی دریافت نمایند. این مجوز تنها برای فرد، همسر و فرزندان وی داده می شود و به خویشاوندان دیگر تسری نخواهد یافت.

مدت اقامت دانشجویی ترکیه چقدر است؟

در صورتی که مدت زمان تحصیل دانشجو در ترکیه کمتر از یک سال باشد،  مدت اقامت دانشجویی وی نیز نباید از یک سال فراتر رود (به طور کلی مدت اقامت دانشجویی که به متقاضی داده می شود، نباید از مدت تحصیل وی در خاک ترکیه بیشتر باشد). اگر دوره آموزشی بیش از یک سال باشد، امکان تمدید مجوز اقامت برای یک سال دیگر نیز وجود دارد، مشروط بر  اینکه دانشجو بورسیه ترکیه باشد یا از طرف اشخاصی حقیقی و یا حقوقی، در داخل و یا خارج از ترکیه تأمین باشد.

شرایط اخذ اقامت دانشجویی ترکیه

 • ارائه اطلاعات و مدارکی که هدف شما از اقامت در ترکیه را نشان می دهد.
 • از اشخاصی نباشد که مشمول ماده هفتم قانون اتباع خارجی می شوند؛ این افراد عبارتند از:
 • افرادی که گذرنامه، سند و یا مدرک دیگری که حکم گذرنامه را دارد، در اختیار نداشته باشند. یا کسانی که روادید و یا برگه معافیت از روادید را در اختیار ندارند. همچنین کسانی که مجوز کار ندارند و یا کسانی که ثابت شده است مدارک و مستندات خود را جعل کرده اند. تمام این افراد مشمول ماده هفتم اتباع خارجی بوده و اقامت دانشجویی برای آنها صادر نمی شود.
 • کسانی که اعتبار تاریخ ویزا و یا برگه معافیت ویزا و یا اجاره اقامت آنها در گذرنامه، بیشتر از شصت روز نباشد.
 • افرادی که ممنوع الورود به خاک ترکیه هستند.
 • متقاضیان باید اطلاعات مربوط به آدرس محل اقامت خود در کشور ترکیه را، ارائه دهند.

بیمه درمانی برای دانشجویان در ترکیه

بر اساس احکام عمومی، دانشجوی خارجی در صورتیکه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ثبت نام، برای اخذ بیمه درمانی دولتی اقدام کند، ملزم به داشتن بیمه درمانی اضافی نیست. در مورد دانشجویانی که به دلیل تأخیر در ثبت نام بیمه دانشجویی، از این حق محروم شده اند، باید جهت اخذ بیمه درمانی خصوصی اقدام نمایند. شایان ذکر است حداکثر زمانی که باید دانشجویان خارجی جهت اخذ بیمه دولتی اقدام کنند، سه ماه بعد از ثبت نام در دانشگاه است.

اصول و قواعدی که دانشجویان هنگام تغییر رشته یا دانشگاه و دانشکده، باید مد نظر داشته باشند

در صورتیکه دانشجو تصمیم به تغییر رشته، تخصص، دانشکده یا کالج آموزشی خود در همان دانشگاه داشته باشد، و یا اینکه بخواهد به دانشگاه دیگری در همان استان منتقل شود، مجوز اقامت دانشجویی وی همچنان معتبر خواهد بود، مشروط بر اینکه این تغییر را در طول دوره آموزشی خود اعلام نماید. در صورتیکه با تغییر رشته، به مدت زمان بیشتری برای فارغ التحصیلی نیاز داشته باشد، امکان تمدید اقامت تا پایان دوره آموزشی وجود دارد.  

در صورت جابجایی از یک استان به استان دیگر، برای اخذ مجوز جدید تا پایان دوره تحصیلی، باید از ریاست استانی که به آن منتقل شده اید، درخواست دهید. 

آیا دانشجویان از حق کار در کشور ترکیه برخوردارند؟

دانشجویان مقطع لیسانس و تحصیلات تکمیلی (فوق لیسانس و دکترا)، به شرط اخذ مجوز کار از وزارت کار ترکیه، می توانند مشغول به کار شوند. البته دانشجویان سال اول دانشگاه از این قاعده مستثنی هستند، این دانشجویان تا اتمام سال اول تحصیلی، حق کار کردن در ترکیه را ندارند.

با خواندن مقاله " چگونگی اخذ مجوز کار در ترکیه در سال 2022" در این زمینه اطلاعات بیشتری کسب کنید.

دلایل رد مجوز اقامت دانشجویی در ترکیه

در صورت وجود حالات زیر، اقامت دانشجویی رد و یا ملغی شده و  در صورت به پایان رسیدن مدت آن، امکان تمدید وجود نخواهد داشت:

 • عدم احراز یکی یا برخی از شرایط مورد نیاز جهت اخذ اقامت خانوادگی.
 • در صورتیکه ثابت شود دانشجو امکان ادامه تحصیل و یا توانایی به اتمام رساندن مراحل درسی را ندارد.
 • در صورتی که ثابت شود مجوز اقامت دانشجویی صادر شده، در راستای اهدافی غیر از اهداف صدور مجوز اقامت بوده است.
 • در صورتی که حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور وجود داشته باشد.

4. اقامت بلند مدت ترکیه (اقامت دائمی)

این نوع اقامت در ترکیه مشمول بندهای 42 تا 45 از قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، می شود. همچنین در دو ماده 40  و 43 از آیین نامه اجرایی مربوط به اجرای قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، به این نوع  اقامت تصریح شده است.

شرایط اخذ اقامت ترکیه

چه کسانی حق اخذ اقامت بلند مدت (دائمی) ترکیه را دارند؟

اتباع خارجی که با مجوز قانونی، هشت سال پیاپی در خاک ترکیه بوده اند و همچنین خارجیانی که دارای شرایط مشخص شده از طرف اداره مهاجرت ترکیه هستند، پس از اخذ تاییدیه از وزارت کشور ترکیه، می توانند از مجوز اقامت بلند مدت (دائمی) بهره مند شوند.

پناهندگان یا افرادی که تحت حمایت ثانویه بوده و یا کسانی که دارای اقامت بشر دوستانه هستند، مشمول این نوع اقامت نمی شوند.

مدت اقامت بلند مدت ترکیه چقدر است؟

این نوع اقامت دائمی است و مدت زمان مشخصی ندارد.

شرایط اخذ اقامت بلند مدت ترکیه

 • اتباع خارجی باید شرایط مندرج در ماده 43 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی را دارا باشند که عبارتند از:
 • متقاضیانی که حداقل هشت سال پیاپی در ترکیه اقامت داشته اند (بر اساس ماده 38 از قانون اتباع خارجی و حمایت موقت، 4 سال اقامت دانشجویی نیز مشمول این هشت سال خواهد بود).
 • فرد خارجی نباید در طول سه سال گذشته هیچ گونه کمک اجتماعی دریافت کرده باشد.
 • متقاضی باید دارای منبع درآمد مناسبی باشد، بطوریکه بتواند زندگی خود و خانواده را تأمین کند.
 • باید دارای بیمه درمانی معتبر باشد.
 • تهدیدی علیه نظم و امنیت عمومی ترکیه نباشد.

مجوز اقامت بلند مدت یا دائمی، چه حقوقی به شخص می بخشد؟

دارنده مجوز اقامت بلند مدت، از تمام حقوق و مزایای یک شهروند ترکیه ای برخودار خواهد بود، به استثنای: حق نامزدی در انتخابات، رأی دادن، انجام خدمت سربازی در ترکیه، داشتن مناصب دولتی و وارد کردن ماشین.

دلایل رد مجوز اقامت بلند مدت در ترکیه

در صورت وجود حالات زیر، مجوز اقامت بلند مدت، از طرف رئیس استان ملغی خواهد شد:

 • شخص تهدیدی واقعی علیه نظم و امنیت عمومی در ترکیه باشد.
 • در صورتیکه شخص بیش از یک سال، به صورت پیوسته، در خارج از ترکیه اقامت داشته باشد؛ به استثنای اقامت برای تحصیل یا درمان یا انجام خدمات اجباری در کشورش.

فعالسازی مجدد اقامت بلند مدت ترکیه در صورت لغو شدن آن

درخواست فعال سازی مجدد مجوز اقامت طولانی مدت، به صورت شخصی و مطابق با اصول و ضوابطی مشخص امکانپذیر است. در صورتیکه متقاضی در خارج از ترکیه باشد، از طریق کنسولگری جمهوری ترکیه در کشور خود اقدام می کند. اما اگر در خاک ترکیه باشد، باید از طریق رئیس استان (استاندار) اقدام نماید. برای ثبت درخواست جدید اقامت دائمی در ترکیه، لازم است که فرد 8 سال در ترکیه بوده باشد. نتیجه این درخواست حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ثبت درخواست اعلام خواهد شد.

با "مزایا، معایب و هزینه های زندگی در ترکیه و بهترین شهرهای آن" آشنا شوید.

5. اقامت بشر دوستانه ترکیه (اقامت انسانی)

این نوع اقامت در ترکیه مشمول بندهای 46 تا 47 از قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، می شود. همچنین در ماده 44 از آیین نامه اجرایی مربوط به اجرای قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، به این نوع  اقامت تصریح شده است.

کسانی که می توانند از اقامت بشر دوستانه (انسانی) ترکیه بهره مند شوند

 • کودکان، در صورتی که اخذ این اقامت برایشان مصلحتی در پی داشته باشد.
 • آن دسته از اتباع خارجی که حکم اخراج آنها از مرزهای ترکیه صادر شده است، یا اینکه از ورود به کشور منع شده اند، لیکن بعد از بررسی، و بنا به دلایلی، مشخص می شود که خروج یا اخراج آنها از خاک ترکیه امری نشدنی و غیر معقول است.
 • آن دسته از خارجیانی که بر اساس ماده 55 از قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، نمی توان برای آنها حکم اخراج از کشور صادر کرد، هر چند شرایط اخراج و یا طرد شدن از خاک ترکیه را داشته باشند. این افراد عبارتند از:
 • اتباع خارجی که در صورت بازگرداندن آنها به کشور خود، در معرض شکنجه، اذیت و آزار و یا اعمال غیر انسانی قرار خواهند گرفت و یا اینکه حکم اعدام در حق آنها صادر خواهد شد.
 • آن دسته از اتباع خارجی که به دلیل سن، یا وضعیت نامناسب سلامت و یا باردار بودن، هر نوع مسافرت و جابجایی، خطر جدی برای آنها محسوب می شود.
 • قربانیان قاچاق انسان که از حمایتهای مخصوصی برخوردارند.
 • افرادی که مورد تعرض جنسی، روانی و یا جسمی قرار گرفته اند. این افراد تا پایان دوره بهبودی از اقامت انسانی برخوردار خواهند بود.
 

مدت اقامت بشردوستانه در ترکیه چقدر است؟

اقامت بشردوستانه توسط رئیس هر استان و با تاییدییه وزارت کشور، به مدت یک سال اعطا می شود. این اقامت قابل تمدید است.

دلایل رد مجوز اقامت بشردوستانه در ترکیه

در صورت عدم تحقق شرایط اعطای مجوز اقامت بشر دوستانه، این مجوز توسط رئیس استان و با تایید وزارت کشور ترکیه، لغو خواهد شد.

مسائلی دیگر در مورد اقامت بشر دوستانه در ترکیه

اتباع خارجی که در خاک ترکیه مجوز اقامت انسانی را دریافت کرده اند، باید آدرس سکونت خود را حدأکثر ظرف 20 روز کاری از تاریخ اعطای مجوز، در سامانه آدرس های کشور ترکیه ثبت کنند.

دارندگان مجوز اقامت بشردوستانه، در صورتیکه دارای شرایط لازم باشند، می توانند جهت تغییر نوع مجوز اقامت خود به اقامت های دیگر (به استثنای اقامت بلند مدت یا دائمی) اقدام نمایند.

6. اقامت برای قربانیان قاچاق انسان

این نوع اقامت در ترکیه مشمول بندهای 48 تا 49 از قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، می شود. همچنین در دو ماده 45 و 46 از آیین نامه اجرایی مربوط به اجرای قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، به این نوع  اقامت تصریح شده است.

چه کسانی در ترکیه می توانند مجوز اقامت قربانیان قاچاق انسان را دریافت کنند؟

خارجی هایی که قربانی قاچاق انسان شده اند یا کسانی که مظنون به قربانی بودن هستند، می توانند از این نوع اقامت بهره مند شوند.

مدت اقامت قربانیان قاچاق انسان در ترکیه چقدر است؟

روند تنظیم صدور مجوز اقامت برای قربانیان قاچاق انسان، معمولا سی روز به طول می انجامد. این مجوز شش ماهه است و قابلیت تمدید هم دارد، مشروط بر اینکه کل مدت اقامت از سه سال بیشتر نشود.

شرایط اخذ اقامت برای قربانیان قاچاق انسان

این نوع اقامت نیازمند شرط خاصی نیست.

دلایل رد اقامت برای قربانیان قاچاق انسان در ترکیه

در صورت وجود حالات زیر، این نوع اقامت رد و یا ملغی شده و یا امکان تمدید مجدد آن وجود نخواهد داشت:

 • اثبات هر نوع ارتباط یا تعامل خود خواسته و عمدی، بین فرد قربانی و مجرمی که او را به این دام انداخته است.
 • عدم پایبندی فرد خارجی به تعهدات خود.
 • در صورتی که ثابت شود فرد خارجی قربانی قاچاق انسان نیست.

 

سایر اطلاعات و موضوعات مهم:

 1. راهها و شرایط اخذ تابعیت ترکیه در سال 2022
 2. دانستنیهایی مفید از منطقه ساپانجا ترکیه و سکونت و سرمایه گذاری در آن
 3. اطلاعاتی جامع از شهر ساکاریا در ترکیه

 

 

تدوین: شرکت املاک و مستغلات امتلاک©

منبع: قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی

آیا این موضوع را دوست داشتید؟ اکنون آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!

انتخاب امتلاک برای شما
حقوق و وظایف شهروندان ترکیه

در این مقاله که از طرف شرکت امتلاک تدوین شده است، با مزایا، حقوق و وظایف شهروندی و همچنین مزایای پاسپورت قدرتمند ترکیه آ...

2022-04-08
17,053
شرایط اخذ تابعیت ترکیه به روش های مختلف

در این مقاله که از طرف شرکت امتلاک تدوین می شود با شرایط اخذ شهروندی ترکیه به روش های متداول همچون: خرید ملک، سپرده بانک...

2022-03-16
12,596
توصیه هایی سودمند قبل از اجاره کردن خانه در ترکیه

اجاره کردن خانه در ترکیه بر اساس قراردادی مطابق با چارچوبی قانونی منعقد می گردد که حق مستأجر و صاحب خانه را حفظ می کند....

2021-08-12
12,777
contact contact

با ما در پلتفرم مورد علاقه خود صحبت کنید

در ملک چه چیزی را دنبال می‌کنید؟

back

کانال‌ها

سپاسگزاریم!

close

پیام شما با موفقیت ارسال شده است. ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت!