افزایش چشمگیر قیمت آپارتمان در ترکیه

قیمت آپارتمانهای مسکونی ترکیه، در مقایسه با سال گذشته، افزایش چشمگیری داشته است. افزایش قیمت آپارتمان در برخی از مناطق، بیش از 100 درصد بوده است! با ما همراه باشید.

افزایش چشمگیر قیمت آپارتمان در ترکیه
9,557
2022-01-06

افزایش چشمگیر قیمت آپارتمان در ترکیه

قیمت آپارتمانهای مسکونی در سراسر ترکیه، طی یکسال گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. این افزایش قیمت نتیجه افزایش تقاضای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، به ویژه طی چند ماه گذشته بوده است. البته کاهش نرخ سود وام های مسکن نیز در این افزایش قیمت بی تأثیر نبوده است.

گزارشهای مختلف حاکی از آن است که قیمت آپارتمانهای مسکونی در برخی مناطق ترکیه، به ویژه در شهرهای بزرگ و مهم این کشور، بیش از 100 درصد افزایش داشته است. طبق آخرین گزارشِ پلتفرم Hepsiemlak، میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان و میانگین قیمت هر واحد مسکونی در مناطق مختلف ترکیه، طی ماه اکتبر سال جاری (2021) در مقایسه با سال گذشته (2020) به شرح زیر بیان شده است:

موغلا از نظر افزایش قیمت آپارتمانهای مسکونی در صدر استانهای ترکیه

بر اساس داده های گزارش مذکور، استان موغلا با میانگین قیمت 10 هزار و 167 لیره برای هر مترمربع آپارتمان، طی ماه اکتبر سال جاری (2021)، در صدر تمام استانهای ترکیه قرار گرفت.

استانبول نیز با میانگین قیمتی 7 هزار و 824 لیر برای هر مترمربع آپارتمان، در مرتبه دوم قرار گرفت.

 

مرتبه سوم از آنِ آنتالیا بود که میانگین هر متر مربع آپارتمان در این استان، طی ماه اکتبر امسال، به 5 هزار و 947 لیر رسیده است.

میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان، در ده استان گران تر ترکیه و تغییرات سالانه آنها، در جدول زیر بیان شده است:

درصد افزایش سالانه
میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در ماه اکتبر سال 2020
میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در ماه اکتبر سال 2021
استان
مرتبه
60 %
6.337 لیره ترکیه
10.167    لیره ترکیه
Muğla
موغلا
1
49 %
5.252 لیره ترکیه
7.824   لیره ترکیه
İstanbul
استانبول
2
52 %
3.904 لیره ترکیه
5.947 لیره ترکیه
Antalya
آنتاليا
3
36 %
4.030 لیره ترکیه
5.482   لیره ترکیه
İzmir
ازمير
4
47 %
2.877 لیره ترکیه
4.236   لیره ترکیه
Çanakkale
چناق قلعه
5
43 %
2.948 لیره ترکیه
4.232   لیره ترکیه
Balıkesir
بالك اسير
6
35 %
3.000 لیره ترکیه
4.062   لیره ترکیه
Yalova
يالوا
7
40 %
2.857 لیره ترکیه
3.991   لیره ترکیه
Gaziantep
غازی عینتاب (غازیان تپه)
8
41 %
2.733 لیره ترکیه
3.852   لیره ترکیه
Denizli
دنیزلی
9
37 %
2.720 لیره ترکیه
3.718   لیره ترکیه
Edirne
آدرنه
10

 

بشیکتاش استانبول صدر نشین تمام مناطق ترکیه از نظر قیمت آپارتمان

مناطق بشیکتاش وساری یر در استانبول و منطقه چشمه در ازمیر، از نظر افزایش قیمت آپارتمان های مسکونی، طی ماه اکتبر سال 2021، جایگاه نخست تا سوم را به دست آوردند.

منطقه بشیکتاش با میانگین 27 هزار و 521 لیر برای هر مترمربع آپارتمان مسکونی، در صدر تمامی مناطق ترکیه قرار گرفت. منطقه ساری یر نیز با میانگین 27 هزار و 517 لیر برای هر مترمربع آپارتمان، در مرتبه دوم نشست.

منطقه چشمه نیز در استان ازمیر، در مرتبه سوم قرار گرفت. قیمت هر مترمربع آپارتمان در این منطقه، بالغ بر 18 هزار و 875 لیر ترکیه بوده است.

آپارتمانهای مسکونی در ده منطقه ساريير، شاهد بیشترین افزایش قیمت طی یک سال گذشته بوده اند.

درصد افزایش سالانه
میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در ماه اکتبر سال 2020
میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در ماه اکتبر سال 2021
منطقه
مرتبه
   
48 %
18.567 لیره ترکیه
27.521 لیره ترکیه
İstanbul – Beşiktaş
استانبول - بشیكتاش
1
46 %
18.879 لیره ترکیه
27.517 لیره ترکیه
İstanbul – Sarıyer
استانبول-  ساری ير
2
60 %
11.785 لیره ترکیه
18.875 لیره ترکیه
İzmir – Çeşme
ازمير- چشمه
3
69 %
10.801 لیره ترکیه
18.238 لیره ترکیه
Muğla – Bodrum
موغلا- بدروم
4
69 %
10.618 لیره ترکیه
17.911 لیره ترکیه
İstanbul – Bakırköy
استانبول- باكر كوی
5
73 %
10.031 لیره ترکیه
17.347 لیره ترکیه
İstanbul – Kadıköy
استانبول- كادی كوی
6
55 %
11.000    لیره ترکیه
17.100 لیره ترکیه
İstanbul – Beykoz
استانبول- بيكوز
7
36 %
10.394 لیره ترکیه
14.153 لیره ترکیه
İstanbul – Adalar
استانبول- آدالار
8
72 %
7.549 لیره ترکیه
12.980 لیره ترکیه
İzmir – Urla
ازمير- اورلا
9
112 %
5.769 لیره ترکیه
12.222 لیره ترکیه
İzmir – Foça
ازمير- فوچا
10

 

استان سامسون صدر نشین تمام استانهای ترکیه از نظر افزایش سالانه قیمت آپارتمان 

استان سامسون از نظر افزایش سالانه قیمت آپارتمان مسکونی، صدر نشین تمام استانهای ترکیه شد. میانگین افزایش سالانه قیمت هر مترمربع آپارتمان در سراسر این استان، در ماه اکتبر سال جاری (2021)، در مقایسه با سال گذشته، 88 درصد بوده است. استان موغلا (موغله) نیز با افزایش 60 درصدی در مرتبه دوم قرار گرفت. آنتالیا نیز از نظر افزایش سالانه قیمت آپارتمان مرتبه سوم را به خود اختصاص داد. قیمت آپارتمان در سراسر این استان، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 52 درصد افزایش داشته است.

ده استان برتر ترکیه که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد بیشترین افزایش سالانه قیمت آپارتمان بوده اند، عبارتند از:

درصد افزایش سالانه
میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در ماه اکتبر سال 2020
میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در ماه اکتبر سال 2021
استان
مرتبه
88 %
1.915 لیره ترکیه
3.609    لیره ترکیه
Samsun
سامسون
1
60 %
6.337   لیره ترکیه
10.167  لیره ترکیه
Muğla
موغلا
2
52 %
3.904 لیره ترکیه
5.947   لیره ترکیه
Antalya
آنتاليا
3
50 %
2.125 لیره ترکیه
3.196   لیره ترکیه
Mersin
مرسين
4
50 %
2.372 لیره ترکیه
3.552   لیره ترکیه
Adana
آدانا
5
49 %
5.252 لیره ترکیه
7.824   لیره ترکیه
İstanbul
استانبول
6
48 %
2.042 لیره ترکیه
3.015   لیره ترکیه
Konya
قونیه
7
47 %
2.520 لیره ترکیه
3.717   لیره ترکیه
Aydın
آیدین
8
47 %
2.877 لیره ترکیه
4.236   لیره ترکیه
Çanakkale
چناق قلعه
9
47 %
2.351 لیره ترکیه
3.456   لیره ترکیه
Sakarya
ساكاريا
10

 

در مورد مناطقی که در بین تمام استانهای ترکیه، شاهد بیشترین افزایش سالانه قیمت آپارتمان بوده اند، مناطق فوچا، میلاس و دیکیلی در صدر قرار گرفتند. منطقه فوچا در ازمیر با افزایش سالانه 112 درصد، بیشترین افزایش قیمتی را تجربه کرد. منطقه میلاس در موغلا نیز با افزایش 95%  و منطقه دیکیلی در ازمیر با افزایش سالانه 74% درصدی، مرتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.  

ده منطقه در استانهای مختلف ترکیه، که طی یک سال گذشته شاهد بیشترین افزایش قیمت آپارتمان بوده اند، به شرح زیر می باشند:

درصد افزایش سالانه
میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در ماه اکتبر سال 2020
میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در ماه اکتبر سال 2021
منطقه
مرتبه
112 %
5.769   لیره ترکیه
12.222 لیره ترکیه
İzmir – Foça
ازمیر- فوچا
1
95 %
4.167 لیره ترکیه
8.136 لیره ترکیه
Muğla – Milas
موغلا – ميلاس
2
74 %
3.996   لیره ترکیه
6.957   لیره ترکیه
İzmir – Dikili
ازمیر – ديكيلی
3
73 %
4.342   لیره ترکیه
7.524   لیره ترکیه
İzmir – Seferihisar
ازمير- سفری حصار
4
73 %
10.031   لیره ترکیه
17.347   لیره ترکیه
İstanbul – Kadıköy
استانبول - كادی كوی
5
73 %
3.622   لیره ترکیه
6.250  لیره ترکیه
Antalya – Döşemealtı
آنتاليا – دوشمه آلتی
6
72 %
7.549  لیره ترکیه
12.980   لیره ترکیه
İzmir – Urla
ازمير -  اورلا
7
70 %
5.873 لیره ترکیه
9.977   لیره ترکیه
İstanbul – Ataşehir
استانبول - آتا شهير
8
70 %
5.812 لیره ترکیه
9.863 لیره ترکیه
Antalya – Konyaaltı
آنتالیا - كونيا آلتی
9
69 %
5.313 لیره ترکیه
9.000 لیره ترکیه
İzmir – Menderes
ازمير -  مندرس
10

 

 

ویرایش: شرکت املاک و مستغلات امتلاک ©

منبع: emlakgundemi.com.tr

آیا این موضوع را پسندیدید؟ می توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
انتخاب امتلاک برای شما
فروش 3 هزار و 939 ملک به شهروندان خارجی در ترکیه در ماه جولای 2022

ثبت فروش 3 هزار و 939 واحد مسکونی به اتباع خارجی در ماه جولای امسال (2022) و شهروندان روس در صدر بزرگ ترین خریداران

2022-08-16
5,057
ترکیه در صدر برترین کشورهای جهان از نظر افزایش قیمت آپارتمان

ترکیه در صدر کشورهای جهان، با افزایش 110 درصدی قیمت آپارتمان های مسکونی ظرف سه ماه نخست سال جاری (2022)

2022-08-12
5,443
contact contact

با ما در پلتفرم مورد علاقه خود صحبت کنید

در ملک چه چیزی را دنبال می‌کنید؟

back

کانال‌ها

سپاسگزاریم!

close

پیام شما با موفقیت ارسال شده است. ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت!